De opgewekte energie komt op het elektriciteitsnet terecht en wordt vervolgens verkocht aan gebruikers.