OVER
DUURZAAMHEID

De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van duurzaamheid in de luchtvaart. Zo ook op Groningen Airport Eelde. NXT Airport is de proeftuin en demonstratielocatie op Groningen Airport Eelde, waarbij het bedrijfsleven, overheden, het onderwijs en de luchtvaartsector samenwerken aan de verduurzaming van de luchtvaart met als doel om in 2030 de duurzaamste luchthaven óp het gebied van waterstof te zijn in Europa.

Binnen het focusgebied duurzaamheid wordt voornamelijk gewerkt aan het opzetten van een waterstofinfrastructuur. Randvoorwaardelijk voor duurzaam vliegen, alsook voor een duurzame grondafhandeling is het aanbod van duurzame brandstoffen op de luchthaven. De focus ligt daarbij op waterstof; GAE is ‘GRQ Hydrogen Valley Airport’. Hieronder vallen projecten zoals emissie loze afhandeling luchtvaartprocessen, aanleg van een waterstoftankstation en het realiseren van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof op de luchthaven. Naast waterstof gaat de aandacht vanzelfsprekend uit naar de toepassing van Sustainable Aviation Fuels (SAF) zoals biofuels en biokerosine op de luchthaven en zal NXT werken aan andere toepassingen op het gebied van groene energie.

Daarnaast zal er binnen het NXT Airport programma bijvoorbeeld worden gewerkt aan laadvoorzieningen aan de land- en luchtzijde voor elektrische voertuigen en zullen de op de luchthaven gevestigde bedrijven door NXT worden geadviseerd en geholpen in hun verduurzamingsproces. Voorbeelden van lopende projecten zijn GRQ Hydrogen Valley Airport en het project WAviatER.

GRQ Hydrogen Valley Airport

Binnen NXT Airport wordt met partners als New Energy Coalition, de Rijksuniversiteit Groningen, Holthausen Group, GroenLeven, Demcon & partners, de Provincie Drenthe, Alfa College, Noorderpoort, de Hanzehogeschool, de Vliegbasis Leeuwarden en Total Energies gewerkt aan waterstoftoepassingen op de luchthaven. NXT Airport is met Groningen Airport Eelde vanaf 2020 een van de aanjagers van de Noordelijke waterstof economie.

Groningen Airport Eelde is ‘GRQ Hydrogen Valley Airport’!

Project WAviatER

Het industriële waterstofecosysteem in Noord-Nederland krijgt een forse impuls, die voortbouwt op het fundament van de eerste Hydrogen Valley van Europa. Daarvoor zorgt het project WAviatER: WAterstofproductietechnologie voor de Aviation sector en Energietoepassingen op Regionaal niveau. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft subsidie toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project gaat een Noord-Nederlands consortium groene waterstoftechnologie ontwikkelen. Consortiumpartners zijn Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDStack, Demcon, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door TNO en VONK. De eerste concrete toepassing ligt op Groningen Airport Eelde, de ‘Hydrogen Valley Airport’. Daar gaat een te ontwikkelen electrolyzer groene waterstof produceren als emissieloze energiedrager voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel.

Onze pijlers waar we op bouwen!

Onze NXT partners