OVER
NXT AIRPORT

NXT Airport is een living lab. Binnen NXT Airport komen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen. Er worden projecten uitgevoerd die zich richten op innovatie, energie en educatie met de focus op verduurzaming van de luchtvaart.

NXT Airport is een living lab

NXT Airport is een programma en een locatie waar verschillende organisaties elkaar vinden die zich bezig houden met educatie, energie, innovatie om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de luchtvaartsector.

Ambities

NXT Airport is een programma van Groningen Airport Eelde waarin diverse projecten op het gebied van luchtvaartinnovatie, -duurzaamheid, kennisontwikkeling en groene energie worden uitgevoerd door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. NXT Airport is omarmt door vele partners die met elkaar projecten bedenken en uitvoeren die bijdragen aan kennisontwikkeling en een duurzamere, innovatieve luchtvaart.

NXT Airport:

  • jaagt innovatie aan op de luchthaven;

  • vergroot de sociaal economische waarde van de luchthaven;

  • is de verbinding tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de luchtvaart;

  • creëert een Living Lab, meer opleidingen en een unieke leerwerkplek op Groningen Airport Eelde;

  • zorgt voor meer bedrijvigheid op en rondom de luchthaven en in RLS 1957;

  • draagt bij aan de energietransitie in Noord-Nederland;

  • draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de eerste Hydrogen Valley van Europa;

  • helpt de luchtvaartsector naar een duurzame toekomst;

  • jaagt innovatie aan op het gebied van elektrisch vliegen, onbemande luchtvaart inclusief droning en groene energie;

  • zorgt voor nieuwe (kennis)netwerken, bedrijvigheid en arbeidsplaatsen.

Het programma is gebouwd op de volgende vier pijlers, en is een unieke hoogwaardige testlocatie voor diverse projecten rondom deze vier belangrijke thema’s.

Educatie Groningen Airport Eelde als plek om te leren

Groningen Airport Eelde leent zich bij uitstek als proeftuin en broedplaats voor innovatie. De luchthaven is klein, beveiligd, flexibel, heeft ruimte en kent korte lijnen. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden om onderzoek te doen en te testen. De luchthaven werkt met vele (regionale) partners waarmee diverse samenwerkingsclusters zijn ontstaan, waaronder de NXT Airport Campus. Dit heeft er in korte tijd bijvoorbeeld toe geleid dat 120 MBO studenten van Noorderpoort en Alfa College op Groningen Airport Eelde een unieke leer-werkplek hebben gevonden. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, NHL-Stenden University, het Deltion College en de Hogeschool van Amsterdam vonden er al een interessante, leerzame omgeving voor diverse opdrachten, stages en challenges!

Innovatie, Energie, Duurzaamheid: luchtvaart van de toekomst

Onder de paraplu van NXT Airport lopen projecten op het gebied van elektrisch vliegen, een emissie loze grondoperatie, onbemand vliegen, XVR, onderwijs en groene energie. De luchthaven ontwikkelt zich daarmee onder meer tot een energie-hub: met haar 22MW grote GroenLeven zonnepark als springplank werkt de luchthaven met partners aan elektrolyse en opslag van energie. Een toonaangevend project is GRQ Hydrogen Valley Airport de realisatie van een compleet waterstof-ecosysteem op de luchthaven. Van productie van groene waterstof tot gebruik hiervan door derden en de luchthaven zelf. Met andere partners werkt de luchthaven aan elektrisch vliegen; het toekomstrijp maken van de luchthaveninfrastructuur om toekomstige batterij elektrisch- en waterstof aangedreven vliegtuigen te kunnen afhandelen, maar ook om toekomstige routes te ontwikkelen die met dit type luchtvaartmaatschappijen kunnen worden uitgevoerd; kleinere Europese kernen met elkaar verbinden.

Onze pijlers waar we op bouwen!

GRQ Hydrogen Valley Airport

Op Groningen Airport Eelde (GRQ) is Europa’s eerste “GRQ Hydrogen Valley Airport” in ontwikkeling. 

Visual_H2_airport_020522

Onze NXT partners