Vergroening van de luchthaven

Duurzame luchtvaart

Het kabinet heeft de doelen uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart uit 2019 over genomen. Daarmee werkt de luchtvaartsector gezamenlijk aan de eigen klimaatopgave. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van duurzame brandstoffen en worden elektrische vliegtuigen ontwikkeld. Dit moet zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

De CO2-uitstoot van de internationale luchtvaart is de afgelopen decennia toegenomen. Het kabinet wil de uitstoot in stappen verminderen:

  • 2030: tot het niveau van 2005;
  • 2050: 50% minder dan 2005;
  • 2070: nul CO2-uitstoot.

In 2030 mogen grondgebonden activiteiten geen CO2 meer uitstoten. Zoals het vervoer van bagage, passagiers en vracht op de grond.

BRON: Luchtvaart in de toekomst

NXT Airport programma Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde beoogt met haar NXT Airport programma bij te dragen aan deze doelen. Daarbij ligt haar focus op de grond(afhandeling) omdat dit binnen haar invloedsfeer ligt. Met haar 22MW zonnepark en haar unieke ligging in de eerste officiële Europese ‘Hydrogen Valley’, focust Groningen Airport Eelde zich qua verduurzamingsstrategie op zonne-energie, opslag van energie en het stimuleren van lokale productie en gebruik van groene waterstof. Het in de toekomst kunnen faciliteren en het stimuleren van batterij- en waterstof elektrisch vliegen hoort daar logischerwijs bij.