Groningen 21 juni 2023 – Op 21 en 22 juni kwamen de projectpartners uit de Noordzee-regio in Groningen bijeen voor de kick-off: het project LIHYP (Linking Hydrogen Power Potential) is daarmee officieel van start gegaan. Het project wordt gefinancierd door de EU in het kader van het Interreg 6B Noordzeeprogramma.

LIHYP brengt vraag en aanbod van waterstof en belanghebbenden bij elkaar en biedt mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. Het project initieert mogelijkheden om de marktintroductie van waterstoftoepassingen te versnellen, wat leidt tot verbonden regionale waardeketens in de Noordzee-regio.

Het project zal verschillende pilots voor het gebruik van waterstof realiseren, zoals waterstof bakfietsen, waterstof vrachttreinen, waterstof busstations en proeftuinen in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. Er zal een waterstofplatform-marktplaats in de Noordzee-regio worden opgezet om belanghebbenden met elkaar in contact te brengen en er wordt een solide database gecreëerd van nu tot 2030 voor de vraag, productie en levering van waterstof. Verschillende routekaarten voor bedrijfsmodellen zullen ondernemers, investeerders en overheden helpen bij het plannen van waterstof in de Noordzee-regio. Samen zullen alle partners de eerste stappen zetten voor grensoverschrijdende systeemintegratie voor waterstofinfrastructuren, harmonisatie en standaardisatie.

Ingrid Klinge van lead partner New Energy Coalition en projectcoördinator van LiHYP:

‘Internationale samenwerking is de enige weg voorwaarts voor de energietransitie, die urgenter is dan ooit tevoren. Het op elkaar afstemmen van de wil, kennis en praktijk via het LiHYP-project zal de noodzakelijke instrumenten opleveren die effectief zullen bijdragen aan een duurzame, veilige en autonome energietoekomst. Europese samenwerking op zijn best!’

Het projectconsortium bestaat uit:

  • België: WaterstofNet, Urban Waterway Logistics, P&E Lowlands
  • Denemarken: Hydrogen Valley/Cemtec Fonden, Eurowind Energy
  • Frankrijk: Centre de Conseil et d’Innovation en Logistique, Institut du Droit International des Transports, Communautaire Urbaine du Havre
  • Duitsland: Oldenburger Energiecluster OLEC e.V., Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Energy Hub Emsland Entwicklungsgesellschaft mbH, Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, Bremer Mineralölhandel GmbH, Bentheimer Eisenbahn, atene KOM GmbH
  • Nederland: Stichting New Energy Coalition (Lead Partner), Kiwa Technology, Provincie Drenthe, Groningen Airport Eelde, Rijksuniversiteit Groningen