Project WAviatER

Het industriële waterstofecosysteem in Noord-Nederland krijgt een forse impuls, die voortbouwt op het fundament van de eerste Hydrogen Valley van Europa. Daarvoor zorgt het project WAviatER: WAterstofproductietechnologie voor de Aviation sector en Energietoepassingen op Regionaal niveau.  Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft subsidie toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project gaat een Noord-Nederlands consortium groene waterstoftechnologie ontwikkelen. Consortiumpartners zijn Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDStack, Demcon, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door TNO en VONK.

De eerste concrete toepassing ligt op Groningen Airport Eelde, de ‘Hydrogen Valley Airport’. Daar gaat een te ontwikkelen electrolyzer groene waterstof produceren als emissieloze energiedrager voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel.

Noord-Nederland wordt voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie als een belangrijk centrum erkend door Europa, dat de regio uitriep tot Hydrogen Valley. Binnen de regio neemt Groningen Airport Eelde diverse initiatieven op het gebied van verduurzaming van vliegveld en luchtvaart. Daarin past naast het aanwezige 22MW zonnepark ook het Hydrogen Valley Airport project van Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition, Rijksuniversiteit Groningen en andere partijen. Het project WAviatER geeft nu concrete invulling aan Hydrogen Valley Airport.

Electrolyzers

De productie van ‘groene’ waterstof gebeurt in een zogeheten electrolyzer, die groene elektriciteit gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dit proces is momenteel op kleine schaal nog niet concurrerend met de grootschalige, aardgas gebaseerde productie van ‘grijze’ waterstof. Voor decentrale toepassingen is behoefte aan kleine tot middelgrote electrolyzers die groene waterstof produceren tegen acceptabele kosten. Daarnaast is het van belang dat de electrolyzers zelf duurzaam zijn en bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van de inzet van schaarse en waardevolle metalen die in bepaalde typen electrolyzers worden toegepast. Het consortium van WAviatER gaat daarom voor de luchthaven een schaalbare en duurzame electrolyzer ontwikkelen. Die moet goedkoper in aanschaf zijn ten opzichte van de huidige alternatieven, een hogere efficiëntie hebben, geen schaarse en waardevolle metalen vereisen en bovendien geautomatiseerd seriematig te produceren zijn.

Over de partners

Groningen Airport Eelde wil door een hoogwaardig aanbod van faciliteiten en met een marktgerichte benadering de luchthaven zijn waar vakantiegangers en het bedrijfsleven in het Noorden als eerste voor kiezen. Onder de noemer NXT Airport werkt Groningen Airport Eelde samen met partners aan luchtvaartinnovatie, verduurzaming en educatie.

  • Demcon ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten die bijdragen aan het oplossen van complexe technologische en maatschappelijke vraagstukken. De Demcon group heeft meerdere locaties in Nederland, waaronder Groningen, en daarnaast ook in Duitsland, Japan en Singapore.
  • New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die in Noord-Nederland samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. New Energy Coalition is de architect van het project HEAVENN, waarmee Noord-Nederland de eerste Hydrogen Valley van Europa is geworden.
  • Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit die ook sterk geworteld is in de regio. De universiteit heeft de expertise en ambitie om een cruciale rol te spelen in de ontwikkeling van Noord-Nederland tot een hub voor groene waterstofproductie.
  • Douna Machinery Leeuwarden (connecting green technologies) ontzorgt al 98 jaar klanten op alle gebieden van het technisch innovatieproces. Dit omvat het bedenken, ontwerpen, fabriceren, leveren en service verlenen op werktuigbouwkundige installaties. Met deze expertise heeft Douna Machinery veel kennis en ervaring opgebouwd die het inzet om de groene energietransitie te versnellen.
  • JB Besturingstechniek in Oosterwolde is een internationaal georiënteerd familiebedrijf met een open cultuur en zelfsturende teams. Met circa veertig, merendeels HBO- of academisch opgeleide medewerkers heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in industriële automatiseringsoplossingen die het overal ter wereld inbedrijfstelt. JB Besturingstechniek hecht veel waarde aan duurzame relaties met opdrachtgevers, medewerkers en leveranciers.
  • REDstack in Sneek is specialist in duurzame energiewinning met behulp van een membraanproces. Dit betreft het gecontroleerd mengen van zout en zoet water in zogeheten stacks om elektrische energie op te wekken.

Het consortium kent tevens twee externe partners:

  • TNO draagt fundamentele kennis bij op het gebied van energietransitie en waterstofstrategie.
  • Vonk, in Zwolle en Meppel, levert vermogenselektronicakennis en omvormersystemen die voor de energievoorziening van de electrolyser nodig zijn.

Projectdata


Project
Project WAviatER

Tijdlijn
18/03/2022

Partners/Stakeholders
Douna Machinery Leeuwarden, JB Besturingstechniek, REDStack, Demcon, Groningen Airport Eelde, New Energy Coalition en Rijksuniversiteit Groningen, ondersteund door TNO en VONK