GRQ Hydrogen Valley Airport

Op Groningen Airport Eelde (GRQ) is Europa’s eerste “GRQ Hydrogen Valley Airport” in ontwikkeling. 

Visual_H2_airport_020522

Ons H2 Hydrogen ecosysteem

Het waterstofecosysteem op volledige schaal omvat de productie van groene waterstof, de distributie en het gebruik ervan. Het uitgangspunt is het bestaande zonnepark van 22 MW, het grootste zonnepark aan de luchtzijde van een operationele commerciële luchthaven, met 63.000 zonnepanelen. De luchthaven ligt in Europa’s eerste Hydrogen Valley, die wordt gebouwd door de Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (FCH-JU) en wordt ondersteund door het HEAVENN-project van de New Energy Coalition en een regionale investeringsagenda voor waterstof van 9 miljard euro. Het vier tot vijf jaar durende project omvat onderzoek, ontwikkeling en realisatie van een elektrolyser door gebruik te maken van het zonnepark om ter plaatse groene waterstof te produceren – een trailer-vulinstallatie waarmee mobiele opslag kan worden gevuld. Dit zal zowel de on-site als off-site distributie van groene waterstof mogelijk maken, inclusief een waterstoftankstation dat zowel land- als luchtvoertuigen bedient. In dit station kunnen de Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) – en in een later stadium het vliegtuig – van brandstof worden voorzien, wat leidt tot emissievrije grondafhandeling. De overschakeling op groene waterstof, in combinatie met de toepassing van groene elektriciteit, zal ervoor zorgen dat de volledige decarbonisatie van luchthavenactiviteiten wordt gedemonstreerd.

Om effectief gebruik te maken van de regionale emissievrije infrastructuur zullen verbindingen worden gemaakt met het reeds bestaande regionale waterstofdistributiesysteem, dat is ontwikkeld in het kader van diverse door de EU gesteunde projecten (TSO2020, DJEWELS). De koppeling met het HEAVENN-project en de geïntegreerde productie en groene waterstof daarin dragen bij aan de robuustheid en operationele uitmuntendheid van het GRQ Hydrogen Valley Airport-systeem, waardoor de opmars en opschaling van groene waterstofoplossingen wordt vergemakkelijkt.

Door gebruik te maken van de operationele ervaringen van het schaalbare ecosysteem van de emissievrije GRQ Hydrogen Valley Airport zullen andere luchthavens geen spijt krijgen van hun keuzes bij de implementatie van groene waterstofoplossingen en zullen onnodige vertragingen bij het bereiken van de ambitie om emissievrij te werken worden vermeden.