Nieuwe learning community op het gebied van slimme en duurzame luchtvaart

HIVE LAB – GAE koppelt luchtvaartinnovaties aan onderwijs

De ontwikkelingen binnen de transitie naar duurzame en slimme luchtvaart volgen elkaar snel op. Om vraagstukken, kennis en ervaring uit de praktijk en het onderwijs te delen en te borgen, hebben Groningen Airport Eelde (GAE) en Hive.Mobility, in samenwerking met Noorderpoort en MBO College Airport, het initiatief genomen om de learning community HIVE LAB – GAE op te zetten.

In de learning community werken diverse organisaties uit de luchtvaart- en technieksector actief samen met het onderwijs. Vraagstukken vanuit de sector worden gedeeld binnen de community met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen alsmede slimme oplossingen te vinden. Binnen de learning community HIVE LAB – GAE werken, naast de initiatiefnemers, bedrijven en onderwijsinstellingen als DroneHub Noord-Nederland, House of Aviation, Deltion College en Hanzehogeschool Groningen samen.

Onderwijs en onderzoek

Met de deelnemers zijn drie inhoudelijke thema’s vastgesteld waar binnen de learning community op wordt gefocust:

  1. Droning & airtaxi’s voor personenvervoer
  2. Elektrisch vliegen (inclusief vliegen op waterstof)
  3. Duurzame grondafhandeling en infrastructuur luchthaven van de toekomst

Om onderwijs en onderzoek goed aan te laten sluiten op de snelle ontwikkelingen in de markt, moeten innovaties uit de praktijk worden omgezet naar structurele en opschaalbare onderwijsvormen.

“Tegelijkertijd kunnen kennis, kunde en ervaringen uit onderwijs en onderzoek een grote bijdrage leveren aan de versnelling van de transitie richting duurzamere en slimme luchtvaart. Deze kruisbestuiving kan worden gefaciliteerd in de samenwerkingsvorm van een learning community.

Om die reden hebben we het initiatief genomen tot HIVE LAB – GAE”, zegt Ilse Mensink, programmamanager Hive.Mobility.

Jonas van Dorp, Groningen Airport Eelde:

“Met onderzoek en kennisdeling kan deze Learning Community niet alleen ons, maar de gehele luchtvaartsector in Nederland helpen vraagstukken over luchtvaart 2.0 helder te krijgen. Wij zijn blij met dit gezamenlijke initiatief wat erg past in ons NXT Airport-programma wat zich onder meer richt op innovatie en duurzaamheid in de luchtvaart, en zullen als internationale regio-luchthaven actief vraagstukken inbrengen en nodigen anderen uit hetzelfde te doen. Ook zullen we de kennis die wij met partners opdoen in diverse projecten zoveel mogelijk delen met andere luchthavens en geïnteresseerde partijen.”

Kruisbestuiving

Binnen de learning community wordt ook verbinding gelegd tussen andere samenwerkingsverbanden, pilots en onderzoeken. Zo is het ROC van Amsterdam, waar het MBO College Airport onderdeel van uitmaakt, tevens verbonden aan het initiatief Bright Sky, een samenwerkingsverband tussen een aantal grote spelers in de luchtvaartsector. Een van de actuele projecten binnen dit samenwerkingsverband is het testen met hybride/elektrische vluchten. De learning community is voornemens hier met onderzoek en kennisdeling aan bij te dragen. Zo is er onderzoek verricht naar de potentie van elektrisch vliegen voor Noord-Nederland en Limburg, waar binnen de learning community op zal worden voortgeborduurd.

Meedoen

Organisaties die actief bezig zijn met luchtvaartinnovatie en graag relevante kennis of ervaringen delen en/of samenwerkingen zoeken, kunnen contact opnemen via marketing@gae.nl

Projectdata


Project
Learning community HIVE LAB – GAE

Tijdlijn
30/05/2022

Partners/Stakeholders
Hive.Mobility, Noorderpoort, MBO College Airport