NXT
PARTNERS

Groningen Airport Eelde is een demonstratielocatie. Het biedt een proeftuin in een internationale luchthavenomgeving. Een living-lab. Het brengt partijen samen die met elkaar, met de luchthaven en vaak ook met studenten werken aan projecten die vallen onder de NXT Airport pijlers Energie, Duurzaamheid, Onderwijs en Innovatie. Ondernemers, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en (semi-)overheden vinden elkaar op Groningen Airport Eelde!

Momenteel werkt de luchthaven actief samen in lopende NXT Airport projecten met voornamelijk regionale partners New Energy Coalition, Rijksuniversiteit Groningen, GroenLeven, Holthausen Clean Technologies, JB Besturingstechniek, Demcon, KLM Equipment Services, Hanzehogeschool, Vliegbasis Leeuwarden, Redstack, Noorderpoort, Alfa College, Douna Machinery, Total Energies en de Provincie Drenthe. Het netwerk rond ons programma NXT Airport en ons project Hydrogen Valley Airport is echter veel groter. Hieronder een overzicht van partners en stakeholders.

Onze NXT partners