Groningen Airport Eelde is actief in het Interreg North Sea programma LIHYP, gefinancierd door de EU. Het LIHYP-project verbindt verschillende partners uit Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken in de Noordzeeregio. Het project richt zich op het aanpakken van de uitdagingen rond waterstoftechnologieën, zoals het gebrek aan infrastructuur voor groene waterstof en het ontbreken van gegevens over vraag, productiecapaciteit en toekomstige ontwikkelingen in de Noordzee-regio.

Binnen LIHYP zal Groningen Airport Eelde drie onderzoeken uitvoeren, waaronder strategieën om lokale bedrijven te stimuleren voor de adoptie van waterstof, de ontwikkeling van een veelzijdige waterstof multitool en een analyse van de implicaties die waterstof Ground Support Equipment met zich meebrengt. Parallel hieraan voert de Rijksuniversiteit Groningen een logistiek onderzoek uit gericht op het ontwerpen van een waterstofecosysteem op Groningen Airport Eelde. Deze studie onderzoekt de optimale ontwerpparameters die nodig zijn om een duurzame en effectieve waterstofbrandstofinfrastructuur tot stand te brengen.

Het programma LIHYP heeft als doelstelling het volgende te realiseren:

  1. Waterstof demonstratie projecten om van te leren, te demonstreren en promoten.
  2. Oprichten van een waterstofplatform in de Noordzeeregio dat essentiële stakeholders uit de waterstofsector met elkaar verbindt.
  3. Uitvoeren van datamining voor het analyseren van de vraag, productie en aanbod van waterstof van het heden tot 2030.
  4. Implementeren van maatregelen om tekorten en overschotten in de waterstofproductie effectief te beheren.
  5. Zetten van stappen naar systeemintegratie voor waterstofinfrastructuren, inclusief harmonisatie en standaardisatie.
  6. Stimuleren van prikkels voor waterstof en bijdragen aan een gelijk speelveld ten opzichte van fossiele brandstoffen.
  7. Verbinden van LIHYP-partners en haar medewerkers (ongeveer 2000 MKB-ondernemingen) met de Fit-for-55-doelen door het opstellen en communiceren van lokale, regionale en Noordzee-regio (waterstof)-routekaarten/strategieplannen tot 2030, gebaseerd op voorspellende data-analyse.
  8. Ondernemers, investeerders en overheden ondersteunen bij het plannen van Noordzee-regio-investeringen en -capaciteiten door het gebruik van routekaarten voor bedrijfsmodellering.

Projectdata


Project
Linking hydrogen power potentials (LIHYP)

Tijdlijn
21/06/2023

Partners/Stakeholders
VolkerWessels